Tai nghe chống ồn TT-BH036

2,100,000.00

  • Khử tiếng ồn chủ động
  • Âm thanh giống như CD
  • Thoải mái mặc
  • Thời gian chơi 22 giờ
  • Chất lượng cuộc gọi nổi bật & bộ chuyển đổi máy bay